top of page

KONSULTACJE Behawiorystyczne

* pierwsze spotkanie osobiste w miejscu zamieszkania kota - 250 zł/h (tylko na terenie Warszawy)
* porada on-line/kontynuacja terapii online - 200 zł/h

 Każdy problem jest inny i może wymagać mniej lub więcej pracy, dlatego współpraca zaczyna się od wywiadu i wypełnienia przez opiekunów kwestionariusza behawiorystycznego.

UWAGA! Przed konsultacją zalecane jest wykonanie badań kontrolnych, by wykluczyć podłoże chorobowe problemów z zachowaniem.

Porady Dietetyczne

* spotkanie u klienta - 250 zł (tylko na terenie Warszawy)
* porada on-line - 200 zł

UWAGA! Przed konsultacją zalecane jest wykonanie badań kontrolnych, by określić stan zdrowia, ewentualne niedobory i potrzeby żywieniowe.

bottom of page